Reglement Dorpentoernooi

Doel:

Het doel is het organiseren van een competitie zowel in de winter als in de zomer met de omliggende dorpen, wel of niet aangesloten bij de NJBB, met daarbij na elke competitie een gezamenlijke afsluiting door middel van een onderling toernooi op een nader vast te stellen datum.

Vergaderfrequentie:

Ieder jaar vindt zowel een voorjaars- als najaarsvergadering plaats onder leiding van het organiserende dorp.

 

Deelnemers:

In de zomer en in de winter:

De Beerzen, Diessen, Haaren, Oisterwijk en Udenhout.

 

Speelavonden:

Dinsdag: de Beerzen, Oisterwijk en Udenhout

Woensdag: Diessen en Haaren.

 

Aanvang:

Alle spelers moeten om 18.45 uur aanwezig zijn.

De wedstrijden beginnen om  19.00 uur.

De coach van iedere vereniging meldt zich voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding. Hij/zij is die avond verantwoordelijk voor alle formaliteiten.

Als beide verenigingen overeenkomen om 's-middags te spelen dan wordt dit toegestaan.

 

Baanverdeling:

Thuisspelende en uitspelende verenigingen spelen iedere ronde op een andere baan.

Uitslagen:

Sinds de zomercompetitie 2018 is de puntentelling voor de tussen- cq eindstand als volgt :

Op een speeldag spelen 2 verenigingen ieder met 5 doublettes totaal 15 wedstrijden.

Een vereniging die op een speeldag wint krijgt 3 wedstrijdpunten.

Een vereniging die op een speeldag verliest met 7-8 krijgt 1 wedstrijdpunt

Een vereniging die met een andere uitslag verliest dan 7-8 krijgt nul punten.

Voor het bepalen van de rangschikking van de tussen-  cq eindstand wordt de volgende volgorde gehanteerd:

 1. het aantal wedstrijdpunten,
 2. het aantal partijpunten,
 3. het algemeen saldo
 4. het onderling resultaat (wedstrijdpunten of competitie–overwinningen) van het/de gelijk geëindigde team(s),

De uitslagen worden zo mogelijk binnen twee werkdagen opgestuurd naar de organisator. Die verstuurt ze naar alle belanghebbenden.

                                                                                                                                       

Afsluitingstoernooi.

Na elke competitie wordt een afsluitingstoernooi georganiseerd door de organiserende vereniging. Dit toernooi vindt plaats op een zaterdag. De vereniging dient tenminste 20 buitenbanen te hebben. Voldoet men daar niet aan dan zoekt men zelf een andere vereniging voor de organisatie.

De organiserende vereniging bepaalt zelf hoeveel deelnemers er mogen komen.

We spelen het doublet systeem.

De wedstrijden beginnen om  13.30 uur.

Er worden in principe 3 wedstrijden gespeeld.

De inschrijfkosten zijn € 2,50 per persoon. Betalen bij aanmelding bij de eigen vereniging.

De prijzen zijn in natura.

De totale inleg wordt besteed aan prijzen en onkosten voor het toernooi.

 

Spelregels:

Bij alle wedstrijden gelden de regels van International Spelreglement.Iedere vereniging dient er op toe te zien dat de spelregels zo goed mogelijk worden nageleefd.

 

Enkele regels (Er stond "enkele belangrijke regels uit het spelreglement", maar dat klopt niet)

 

Goedgekeurde boules:

Ze zijn van metaal en hebben een diameter van 7.05 tot 8 cm. En een gewicht 650 tot 800 gram. En van een erkend merk.

 

Buts:

Zijn van hout of kunststof en hebben een doorsnee van 3 cm. De afwijking mag 1 mm. bedragen.

 

Werpcirkel:

Degene die de toss heeft gewonnen tekent of legt een cirkel.

Het gebruik van de cirkel heeft de voorkeur maar is men niet verplicht te gebruiken.

De cirkel is minimaal 35 cm. en ten hoogste 50 cm. (binnenkant).

Men mag de binnenkant niet overschrijden.

Tijdens het werpen van de boules moeten de voeten van de speler binnen de cirkel blijven.

De cirkel maakt men minimaal 1 meter van enig obstakel.

  

Uitwerpen van de but:

De equipe die het recht heeft het but uit te gooien-hetzij omdat men de toss gewonnen heeft, hetzij omdat het de voorafgaande werpronde gewonnen heeft-krijgt hiervoor één poging. Bij een onreglementaire uitworp heeft de andere equipe het recht het but op elk willekeurig, reglementair toegestaan punt neer te leggen.

Het recht van de eerste boule gooien blijft voorbehouden aan het team welke de toss  of de vorige werpronde gewonnen heeft.

 

But wordt ongeldig:

 • Als deze tijdens het spel 20 meter vanaf de cirkel of binnen 3 meter van de cirkel terecht komt
 • Als het in een plas water komt en gaat drijven.
 • Als het but recht van boven gezien de uitlijn geheel is gepasseerd.
 • Als na het ongeldig worden van het but beide teams nog boules hebben, begint men opnieuw.

Heeft één van de teams nog boules dan krijgt men zoveel punten als zij nog boules te spelen heeft.

Heeft geen van beide teams nog boules , dan eindigt de ronde onbeslist. Het team dat de vorige ronde heeft gewonnen mag het but uitwerpen.

 

Gemarkeerde buts of boules:

Het is verstandig vooraf afspraken te maken over ongewild verplaatste boules of buts.

Bij geen voorafgaande afspraken blijven boules of buts, die ongewild verplaatst en niet gemarkeerd zijn, op de plek liggen.

 

Tegengehouden buts:

Als het but, na te zijn weggeschoten, door een toeschouwer of scheidsrechter wordt tegengehouden of van richting veranderd, blijft het liggen waar het tot stilstand kwam.

Als het but , na te zijn weggeschoten, door een speler die zich bevindt op toegestaan terrein wordt tegengehouden of van richting veranderd, heeft zijn tegenstander de keuze uit :

Het but laten liggen op zijn nieuwe plaats

Het but terugleggen op zijn oorspronkelijke plaats ( het but moet dan wel gemarkeerd zijn geweest)

 

Het werpen van de boules:

 • Boules mogen maar één keer worden geworpen
 • Wordt een boules tegengehouden of uit koers gebracht door een boules of but van een andere partij, dan moet hij opnieuw worden gegooid
 • Als de eerst geworpen boule op verboden terrein terechtkomt, moet de tegenstander zijn eerste boule spelen. Komt ook deze op verboden terrein dan werpt men om de beurt tot er een boule op het toegestane terrein ligt.
 • Een boule die in strijd met de regels wordt geworpen is ongeldig . Alles wat als gevolg daarvan is verplaatst wordt teruggelegd, mits het was gemarkeerd. De tegenstander mag echter de voordeelregel toepassen en de worp als nog geldig verklaren en alles wat door de worp is verplaatst blijft op zijn nieuwe plaats liggen.
 • Een speler die met een boule van een ander speelt krijgt een officiële waarschuwing. De boule blijft niettemin geldig en wordt , indien nodig na meting, vervangen.
 • Een boule is pas uit als hij recht van boven gezien, geheel voorbij de uitlijn ligt.
 • Komt een boule terug in het veld na de uitlijn te hebben gepasseerd moet hij onmiddellijk uit het spel worden genomen. Als dat niet gebeurt, wordt hij automatisch geldig als de tegenpartij een boule gespeeld heeft.

 

Toegestane speeltijd:

Zodra het but uitgegooid is heeft men 1 minuut de tijd om de boule te spelen.

Zo ook na een meting.

 

Gedrag van spelers en toeschouwers:

Een speler in de cirkel mag op geen enkele wijze worden afgeleid.

Een tegenspeler mag zich niet op de baan bevinden tijdens het gooien door de tegenstander.

Hij bevindt zich 2 meter vanaf het but of de speler.

Tijdens de wedstrijd mag er door de spelers niet geoefend worden op een andere baan.

Tevens mag er onder de wedstrijd niet gerookt worden op de baan.

 

Voortijdig opgeraapte boules:

Opgeraapte boules die voor het einde van de werpronde zijn opgeraapt, voor het aantal punten is overeengekomen, zijn ongeldig.

 

Meten:

Bij twijfel welke boule ligt meet de equipe die het laatst gegooid heeft meten. Twijfelen beide equipes over de ligging van de boules dan roept men de scheidsrechter erbij.

Elke vereniging  beschikt over de juiste meetapparatuur.

Geef de scheidsrechter de ruimte om te meten. De spelers moeten minimaal  2 meter van het but staan.

De beslissing van de scheidsrechter is bindend.

  

Te laat komen:

Een equipe die niet komt opdagen verliest alle partijen met 13-6.

Komt een speler te laat dan gaat na een kwartier 1 punt naar de tegenpartij.

Na elke 5 min krijgt de tegenstander 1 punt erbij.

  

Coach:

Bij alle wedstrijden is één persoon per club aangewezen als coach.

Deze tekent na afloop het wedstrijdformulier.

Overleg met wedstrijdleider en/of scheidsrechter wordt gevoerd door de coach.

 

Calamiteiten:

Als door calamiteiten iemand niet kan spelen, zijn invallers toegestaan. Dit moet wel gemeld worden bij de scheidsrechter.

Als door omstandigheden een wedstrijd geen doorgang kan vinden regelen de verenigingen wanneer de partij wel gespeeld wordt en geven dit door aan de organisator.

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de scheidsrechter of wedstrijdleider in overleg met de betreffende coach.

  

Dit reglement is vastgesteld  op             12 – 03 - 2013

Dit reglement is uitgebreid op                   15 – 04 – 2014

Dit reglement is uitgebreid op                   09 – 09 – 2014

Gewijzigd      op                                           30 – 08 – 2016

Gewijzigd      op                                           04 – 04 -  2017

Gewijzigd      op                                           05 – 04 - 2018

Gewijzigd      op                                           03 -  04 - 2023

NJBB Logo withGlow