Geschiedenis

Ontstaan en de eerste jaren van PCO

Na de zomervakantie van 1988 besluiten Wil van der Linden en Frans van Empel door te gaan met jeu de boulen. Ze hebben namelijk in de vakantie in Frankrijk ballen gekocht en op de camping jeu de boules gespeeld. De kinderen willen natuurlijk ook meedoen en er wordt gezocht naar een geschikte plek. Die blijkt er te bestaan achter het racketcentrum in Oisterwijk. Daar liggen een paar jeu de boules banen.

Er worden gelijk ook wat mensen gezocht om mee te doen, zodat het een gezellig clubje is. Van de partij zijn al snel Harrie de Brouwer, Jan van de Griend., Frans Rops, Jos Roozen, Jan-Willem Reinders en de al eerder genoemden. Ook Jo v.d. Hurk uit Haaren is dan al van de partij.

Jan van de Griend neemt al snel het voortouw en wil een club oprichten. Hij heeft goede contacten met Boxtel en organiseert in de zomer van 1989 een “open dag” achter het racketcentrum om belangstellenden te krijgen voor een club. Hij weet ook een hele groep om zich heen te verzamelen om een club op te richten en een bestuur te kiezen.

Enkele leden van het eerste uur waren: H. Verstijnen, Mevr. van Roessel, Ben Willems, Jan en Ria Goossens. Het bestuur zag er zo uit: Jan van Griend, voorzitter, Huub Verstijnen secretaris, Mevr. van Roessel penningmeester, Wil van der Linden en Harrie de Brouwer .Jan v.d.Griend slaagt erin om bij de Nederlandse Spoorwegen een stuk grond te huren aan de spoorlaan in Oisterwijk.

Het is nog een wildernis, maar iedereen is het er over eens, dat hier iets moois van te maken is. Jan slaagt er ook in om bij huize Vincentius in Udenhout 2 houten barakken te bemachtigen. Alle leden die kunnen trekken mee naar Udenhout om daar de barakken te slopen. Op platte karren van v.d. Oever wordt alles naar Oisterwijk vervoerd. Jan heeft ondertussen ook Ties van Nunen bereid gevonden om mee te werken om de buitenbanen aan te leggen. En voor het benodigde geld had Jan van de Griend Jimmy Heldens benaderd (leden hebben er later de tuin voor onderhouden).

pco spoorlaan T2

Op 25 april 1990 wordt dan ook bij de notaris de oprichting van de Petanque Club Oisterwijk vastgelegd. Ondertussen wordt er aan de Spoorlaan met man en macht gewerkt aan de accommodatie. In de zomer van 1990 wordt dan aan de Spoorlaan de officiële opening gevierd met een grandioos feest, waarbij  heel veel leden en genodigden aanwezig waren. De club is dan al aangesloten bij de NJBB en gaat deelnemen aan toernooien. In de wintermaanden wordt dan regelmatig uitgeweken naar Boxtel om daar overdekt een balletje te gooien.

de Lind

Ook wordt gestart met het eerste Pareltoernooi en wel in augustus 1990. Al meteen wordt er dan gesproken over een eigen overdekte accommodatie. In 1992 telt de club al 60 leden.

Er beginnen gesprekken met de gemeente over een overdekte accommodatie op het terrein aan de Spoorlaan. Dit wordt afgewezen en een lijdensweg begint naar het zoeken van een nieuw terrein. Hieronder is een chronologisch overzicht geven van de lange lijdensweg die we hebben afgelegd om tot dit resultaat te komen. We zijn  in de archieven gedoken en hebben aan de hand van alle stukken geprobeerd het hele proces te reconstrueren. Vele zaken zijn weggelaten, maar wat overgebleven is, geeft een goed beeld van de lange weg. Ook een beeld van alle politici en ambtenaren die zich met de zaak hebben beziggehouden. Vanaf  burgemeester Kortman in 1992 hebben zich vervolgens 4 wethouders met de zaak beziggehouden n.l. Van Roessel, Hora, Rakhorst en Oerlemans. Van de ambtenaren noem we: Mevr. Scholtens, Dhr. Dinslage, dhr. Panis, dhr. Huis in ’t Veld, dhr. Van de Boer, dhr. Haast, Mevr. Puttiger, dhr. De Kort, dhr. van den Bosch,  Mevr. Bergevoet, Mevr. Snellen, dhr. Klaassen.

1993

Januari 1993,  Gesprek met de burgemeester. Februari 1993, PCO krijgt in een brief van de spoorwegen te horen dat de gemeente geen vergunning zal verlenen! Maart 1993, PCO vraagt gemeente om opheldering. September 1993, Eindelijk overleg met de gemeente, maar geen antwoord. Oktober 1993, PCO krijgt vergunning voor  de uitbreiding, maar in juni 1996 moet alles weg zijn. Dec 1993, Het bestuur deelt de gemeente mee, dat het geen zin heeft een accommodatie voor eigen risico en eigen geld te bouwen voor 2,5 jaar.

1994

PCO gaat op zoek naar andere locaties.

1995

Maart 1995, PCO stapt naar wethouder van Roessel met een aantal mogelijkheden en vraagt de gemeente om medewerking gesprek levert niks op. Oktober 1995, Een nieuwe wethouder gaat de zaak oppakken Dhr. Hora. Hij verwacht dat er op korte termijn zaken kunnen worden gedaan. November 1995      Het college komt met de locatie Den Donk of evt. De Lind (Maar zonder clubhuis). November 1995, Het bestuur van PCO legt nog eens aan het college uit dat we een locatie willen waar we overdekt kunnen gaan spelen en voldoende buitenbanen kunnen aanleggen.

1996

 Juni 1996, De gemeente komt met de Structuurvisie “ Oisterwijk Zuid-West”. Daarin is PCO opgenomen met een mooie locatie ( de huidige ) en afgesproken wordt dat PCO concrete plannen zal maken en ook de financiële haalbaarheid zal bestuderen.  Dan wordt er een jaar lang gepraat over de visie van de gemeente en zit er geen schot in de zaak. Bovendien treedt er weer een nieuw college aan.

1997

November 1997, Een interne werkgroep van PCO onder leiding van Rob v.d. Akker komt met een notitie naar het bestuur met als conclusie: Zonder hulp van de gemeente is het niet mogelijk een grote en overdekte accommodatie te realiseren. Het eerste overleg met wethouder Rakhorst. Hij wil snel tot oplossingen komen ( waar hebben we dat meer gehoord). Uitgangspunten bij het gesprek zijn: 1. De gemeente wil ons weg aan de Spoorlaan; 2. PCO heeft voor een binnen- en buitenaccommodatie 450.000,00 gulden nodig en voor alleen een buiten accommodatie 125.000,00  gulden; 3. De club gaat voor een uitgebreide accommodatie en wil die zelf aanleggen en ook in eigen beheer houden.

1998

Juli 1998, De gemeente doet een eerste concrete voorstel. We krijgen geld voor de verhuizing, maar de gemeente vraagt een absurd hoge huur. Na overleg blijkt er toch een verkeerde inschatting in te zitten. Maar het blijft voor PCO niet aanvaardbaar. Oktober 1998, PCO vraagt de gymzaal van ’t Seuverick om daar een overdekte accommodatie van te maken, maar dat wordt geweigerd. De gemeente houdt vast aan de plek van de tennisbanen.

1999

Februari 1999, Weer overleg met wethouder Rakhorst. Er wordt een huurprijs afgesproken .PCO zal een ontwerp maken en aangeven wat de kosten worden en wat PCO zelf kan inbrengen. PCO zal ook de verhuiskosten in beeld brengen. Juni 1999, PCO dient een verhuisplan in en geeft aan dat verhuizen van het oude gebouwtje geen zin heeft. PCO wil een kale hal laten plaatsen en langzaam daarna verder komen. Juli 1999, Weer overleg met de gemeente. Onze plannen worden welwillend bezien, maar er komt een totaal plan voor Den Donk waarin ook de verhuizing van de voetbalclubs wordt opgenomen. December 1999, De gemeente laat “Oranjewoud” (projectontwikkelaar) de plannen presenteren voor Den Donk. Zij hebben ook PCO in de plannen opgenomen en een totale aanleg getekend.

2000

Januari 2000, Dan gaat het snel. PCO wordt uitgenodigd voor overleg. Maart 2000, De gemeente komt met een concreet plan naar PCO. De gemeente wil ons  tegemoet komen. Mei 2000, Op een algemene ledenvergadering stemmen alle leden in met de plannen en geven ze het bestuur toestemming om de plannen te realiseren. September 2000, De gemeente komt nu met het totaal plan voor Den Donk. Hierin zijn alle toekomstige gebruikers van Den Donk opgenomen.

2001

Februari 2001, Het bestuur zoekt een adviseur die bouwtekeningen gaat maken, kan onderhandelen met aannemers en de bouw straks kan begeleiden en benoemt Piet Schapendonk. April 2001, De gemeenteraad van Oisterwijk stelt definitief het geld beschikbaar, maar stelt wel dat we niet mogen beginnen voor er een oplossing voor de tennissers is. September 2001, PCO komt met een alternatief plan, zodat de tennisbanen kunnen blijven. We verplaatsen de hal naar achteren. De gemeente gaat ermee akkoord. Oktober 2001, PCO geeft aannemer Van Steenbergen opdracht voor de bouw van de hal. De vergunning wordt aangevraagd. De gemeente biedt ons een goedkope geldlening aan.

2002

Mei 2002, De vergunning is er nog niet, maar de firma Wolfs begint met het grondwerk. Er blijkt ook een bezwaarschrift te zijn uit de buurt, maar na een goed gesprek wordt dat ingetrokken. Augustus 2002, De gemeente vraagt weer nadere berekeningen en we kunnen nog niet aan de gang. Oktober 2002, We krijgen kans om op De Hondsberg overbodige spullen op te halen en maken daar goed gebruik van. En eindelijk komt de vergunning en kunnen we aan de slag.
[/one_half]

2003

April 2003, Opening nieuwe accommodatie.

2014

PCO viert zijn 25 jarig bestaan met een receptie voor leden, zusterverenigingen, sponsors en lokale bestuurders. Bij de ingang wordt dank zij de gulle bijdrage van de firma Copal een lichtstructuur gerealiseerd in de vorm van een boule spel. De toegangsweg wordt, als blijk van waardering voor diens grote inzet voor de club gedurende vele jaren omgedoopt tot het Frans van Empel pad.

2017

april 2017, Dank zij een legaat van ons overleden lid Pieter Broos waren we in staat om het terras op orde te maken. Het ziet er nu met de zware eikenhouten tafels en de grote parasols prachtig uit. Uit dankbaarheid is het terras omgedoopt tot het Pieter Broosplein. Bovendien werd besloten om een jaarlijks Pieter Broostoernooi te organiseren met extra kansen voor de oudere leden.

2018

Augustus 2018, Na 29 jaar hebben we moeten besluiten om het fantastische Pareltoernooi in het hart van Oisterwijk op de Lind te moeten beëindigen. Het beperkte aantal vrijwilligers en hun respectabele gemiddelde leeftijd hebben ons doen besluiten het Pareltoernooi voortaan op eigen terrein te organiseren. Gelukkig hebben we zowel onder de recreanten als onder de wedstrijdspelers voldoende trouwe deelnemers.

2019

PCO bestaat dit jaar 30 jaar. Dat wordt in oktober door de leden gevierd met een boule-gerelateerde spelletjesdag en een feestavond.

2020

Een wereldomvattende pandemie (COVID-19 met als alias "corona" (kroon)) houdt ook PCO in een verlammende greep. Sinds maart is er geen of slechts beperkte speelmogelijkheid en na een periode van 3 maanden te beginnen met maart is ook vanaf half september de kantine weer verplicht gesloten.

2021

Dit jaar kan wel als rampjaar betiteld worden. Een groot deel van het jaar liggen alle activiteiten stil als gevolg van de coronamaatregelen. Alleen in de zomermaanden kan er met in achtneming van enkele beperkende maatregelen weer gespeeld worden. Dat wordt dan ook met enthousiasme gedaan. Er wordt zelfs een "alternatief" (beperkt) Pareltoernooi  georganiseerd en, als tweede hoogtepunt. het bekende en geliefde Pieter Broos toernooi voor leden. Daarna hield het helaas op..

2022

Dit jaar brengt een geleidelijke herstel van activiteiten. Al gooit de Russiche inval in de Oekraïne lelijk roet in het eten. Met aan de kop de overmaatse energietarieven stort geldontwaarding ons in een nieuwe crisis. Alles wordt flink duurder. Gevolg is, dat bij veel clubs toernooien moeten worden afgezegd door gebrek aan belangstelling. Het NK Doubletten was wel een hoogtepunt. De organisatie was voortreffelijk, het weer werkte reusachtig mee en hoewel het aantal deelnemers enigszins onder verwachting bleef werd het een prachtig toernooi met veel publiek. Het Pareltoernooi kon geluikkig doorgaan met voldoende deelname. Voor het eerst was hieraan het wijktoernooi gekoppeld, bedoeld om inwoners van de Gemeente Oisterwijk te laten kennismaken met PCO en met de petanque sport. Het werd een prachtig toernooi met behoorlijk deelname. Helaas hebben we van 22 leden afscheid moeten nemen, waarvan 4 overleden. Maar er staat tegenover dat we 25 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen dat betekent een lichte groei in een toch nog moeilijk jaar.

2023

Eindelijk zijn we verlost van de pandemie vrees. In de eerste maanden van het jaar ijlt Covid-19 nog na, maar al snel wordt alles weer normaal. Nou ja, normaal? Meer dan twee jaar van quarantaines en "huisarrest" hakken er wel in. Aktiviteiten hebben nog te lojden onder de langdurige afwezigheid. dat geldt zowel voor clubactiviteiten als voor toernooien.  De verschrikkelijke oorlog in Oekraine ook voor ons direct die grote gevolgen heeft bevordert het herstel niet   Veel toernooien moeten worden afgelast door gebrek aan inschrijvingen en als toernooien doorgaan is het aantal inschrijvingen toch beperkt. In maart treedt het langst zittende interim bestuur af. Met veel moeite wordt een nieuw bestuur gevormd. Deze keer met twee dames en één heer: voorzitter Joke van Helvoort, secretaris Miep Kosters en penningmeester Rob van Hettema.  De penningmeester uit het interim bestuur Ton van Dal blijft hem wel assisteren met de administratie. Op Oudjaarsavond overlijdt ons oudste lid Johan Wolfs (92) en kort daarna ons erelid Frans van Empel. De betekenis van Frans voor onze club kan nauwelijks overschat worden. Gelukkig hebben we op indrukwekkende wijze afscheid van hem kunnen nemen in onze eigen Hal. De aanschaf van zonnepanelen op het dak van de hal heeft zich in de energiecrisis die uitbrak wel uitbetaald. Onze buurvrouw, tennisvereniging Sla Raak groeit als kool. Belangrijk daarvoor is de opkomst van Padel. Zij zoekt uitbreiding voor twee padelbanen en heeft daarvoor haar oog laten avllen op een deel van ons terrein. In ruil daarvoor zullen de daarop liggende banen met medewerking van de Gemeente verplaatst worden naar het naast ons gelegen terrein van Hockey Club Oisterwijk. De banen krijgen een lengte de officiële wedstrijdlengte van 15 m.

NJBB Logo withGlow