Over PCO

Welkom

 

Petanque Club Oisterwijk (PCO) is opgericht in 1988 en in 25 april 1990 statutair vastgelegd bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De club is in de eerste plaats bedoeld om mensen uit Oisterwijk en omgeving in de gelegenheid te stellen Petanque te spelen of, zoals de meeste mensen het kennen, Jeu de Boules. Onze club is inmiddels een gerenommeerde sportvereniging in Oisterwijk en beschikt aan de Moergestelseweg over een schitterende accommodatie. Hier hebben wij de beschikking over 42 buiten- en 12 binnenbanen.

Wat biedt PCO

  • Een mooie accommodatie
  • Vrij boulen op dinsdag- en donderdagdagmiddag, woensdagavond en .....zondagmorgen
  • Een jaarprogramma met veel activiteiten
  • Daarnaast nog veel toernooien waarvoor men zich kan aanmelden
  • De mogelijkheid om ook in competitieverband te spelen

Het is uiteraard mogelijk om op woensdagavond of op de zondagmorgen een aantal keren mee te spelen om kennis te maken met de club. U bent hier van harte welkom. de kennismaking is gratis en voor boules wordt eventueel gezorgd. Wat verwacht PCO van u sportief gedrag inzet voor de club naar vermogen, zodat we samen een gezonde club kunnen houden. zich houden aan de clubregels.

 

Spelregels in het kort

Wat is Petanque?

Petanque wordt gespeeld door twee teams. Zo'n team bestaat uit één, twee of drie personen. Wordt er gespeeld door twee keer drie personen, dan heeft ieder twee boules. Zijn het twee keer twee personen die een spel spelen of is het een tegen een dan heeft ieder drie boules. In Petanque wordt over het algemeen geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Er wordt dan ook vaak gemengd gespeeld. In teams van meerdere spelers is er altijd een rolverdeling (pointeren ofwel plaatsen dan wel tireren ofwel "schieten") Bij 3 spelers is er ook nog een Midi (middenspeler) die afhankelijk van de situatie plaatst of schiet. Plaatsen betekent met een werptechniek de boule zo dicht mogelijk bij het but te brengen of op een andere plaats die men wil. Schieten betekent de boule an de tegenstander die op punt ligt door een werptechniek verwijderen.

De boules moeten aan strikte eisen voldoen en ook voor het but zijn regels gesteld. Door loting (meestal door het opwerpen van een munt) wordt bepaald welk team begint. Degene die begint, tekent op de grond een cirkel, niet groter dan 50 centimeter of legt een voorgevormde cirkel neer. Vanuit deze cirkel wordt gegooid en hierbij moeten beide voeten n de cirkel op de grond staan (ook de rand van de cirkel mag niet geraakt worden). Als eerste handeling wordt het but uitgegooid. Dat moet tussen 6 en 10 meter van de cirkel komen te liggen. Is dat niet het geval dan legt de tegenstander het but op een plaats tussen 6 en 10 meter van de cirkel die hij/zij wenst.

De eerste speler (dat hoeft niet dezelfde te zijn als de speler die het but uitwierp) gooit nu de eerste boule zo dicht mogelijk bij het but. Er zijn verschillende werptechnieken en tactische overwegingen waarbij vrijwel altijd onderhands gegooid wordt. Vervolgens is het de beurt aan de tegenpartij om een boule dichterbij het but te krijgen. Hij/ zij moet doorgaan tot er een boule van de eigen partij dichterbij het but ligt ligt dan die van de tegenpartij. Het team waarvan de boule het dichtste bij de but ligt hoeft dus niet te gooien. Heeft een team geen boules meer, dan maakt de andere partij de ronde af en probeert nog meer boules bij het but te "plaatsen". Iedere boule die beter ligt dan de beste van de verliezende partij levert een punt op. Het winnende team heeft dus per ronde altijd één of meer punten. De verliezer geen.

Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft behaald. Een speler van het team dat de vorige ronde gewonnen heeft, begint dan de volgende ronde.

NJBB Logo withGlow