Over PCO

,,

 

Welkom

 

ClunhuisaPetanque Club Oisterwijk (PCO) is opgericht in 1988 en in 25 april 1990 statutair ingeschreven bij de notaris. De club is in de eerste plaats bedoeld om mensen uit Oisterwijk en omgeving in de gelegenheid te stellen Petanque te spelen of, zoals de meeste mensen het kennen, Jeu de Boules. Onze club is inmiddels een gerenommeerde sportvereniging in Oisterwijk en beschikt aan de Moergestelseweg over een schitterende accommodatie. Hier hebben wij de beschikking over 42 buiten- en 12 binnenbanen.

Wat biedt PCO

  • Een mooie accommodatie
  • Vrij boulen op dinsdag en woensdagmiddag, woensdagavond en .....zondagmorgen
  • Een jaarprogramma met veel activiteiten
  • Daarnaast nog veel toernooien waarvoor men zich kan aanmelden
  • De mogelijkheid om ook in competitieverband te spelen

Het is uiteraard mogelijk om op woensdagavond of op de zondagmorgen een aantal keren mee te spelen om kennis te maken met de club. U bent hier van harte welkom. de kennismaking is gratis en voor boules wordt eventueel gezorgd. Wat verwacht PCO van u sportief gedrag inzet voor de club naar vermogen, zodat we samen een gezonde club kunnen houden. zich houden aan de clubregels.

Spelregels in het kort

Het spel wordt gespeeld door twee teams. Zo'n team bestaat uit één, twee of drie personen. Wordt er gespeeld door twee keer drie personen, dan heeft ieder twee boules. Zijn het twee keer twee personen die een spel spelen dan heeft ieder drie boules. Speelt men één tegen één, dan speelt men ook ieder met drie boules.

De boules moeten aan bepaalde eisen voldoen en ook voor het but zijn regels gesteld. Door loting (meestal door het opwerpen van een munt) wordt bepaald welk team begint. Degene die begint, tekent op de grond een cirkel, niet groter dan 50 centimeter. Vanuit deze cirkel wordt gegooid en hierbij zijn de voeten op de grond in de cirkel. Het but wordt uitgegooid en mag tussen de 6 en 10 meter van de cirkel liggen.

De eerste speler gooit nu de eerste boule zo dicht mogelijk bij het but. Er wordt onderhands gegooid. Dan is het de beurt aan de tegenpartij om een boule dichterbij het but te krijgen. Ze moeten hiermee doorgaan tot er een boule dichterbij ligt dan die van de tegenpartij.

Het team waarvan de boule het dichtste bij de but ligt hoeft dus niet te gooien. Heeft een team geen boules meer, dan maakt de andere partij de ronde af en probeert nog meer boules bij het but te "plaatsen". Iedere boule die beter ligt dan de beste van de verliezende partij levert een punt op. Het winnende team heeft dus per ronde altijd één of meer punten. De verliezer geen.

Een speler van het team dat de vorige ronde gewonnen heeft, begint de volgende ronde. Winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft behaald.