Vrijwilligersavond

Verslag van de vrijwilligersavond op vrijdag 3 november 2017

IMG 0445a

 

Een tikkeltje aarzelend nog zie je op de foto's komen ze binnen, de vrijwilligers van PCO. Wie zijn er en wat gaat er gebeuren. Onder vriende duurt het nooit lang of er wordt geanimeerd met elkaar gesproken. Dat is nu niet anders. Het geluidsniveau stijgt rap en het ziet voelt weer als van ouds, gezellig en warm.08VrijwAvondaJPG

Natuurlijk moet er geopend worden. Frans van Empel spreekt namens de evenementencommissie zijn bewondering en waardering uit voor wat er gisteren en vandaag weer gepresteerd is door medewerkers van de evenementencommissie ne onderhoud. Het clubhuis en de hal zo inrichten dat het gezellig wordt. Het is met wat passen en meten gelukt om voor iedereen een zitplaats te creëren en het ziet ook nog eens frai uit er fraai uit. Laten we met zijn allen genieten van deze welverdiende avond. Zonder de hier aanwezigen zou PCO niet kunnen bestaan. Dat mag je best eens vieren.

Namens het interimbestuur spreekt Joost Wagemakers. Hij wilde het kort maken en dan komt het goed uit dat hem het gras al voor de voeten is weggemaaid. ER zijn hier vanavond zo'n dikke 80 vrijwilligers bijeen. Bovendien zijn er altijd enkele die door verplichtingen of anderszins verhinderd zijn, Er is dus nog steeds heel wat animo voor vrijwilligerswerk. Natuurlijk brengt vrijwilligerswerk verplichtingen met zich, maar het kan ook gewoon leuk zijn. En dat is maar goed ook want, we zullen het met elkaar moeten doen. Het interim bestuur zegt dan ook namens alle leden  van harte dank voor ieders bijdrage. De drank is vrij, het buffet staat klaar, het feest kan beginnen.

83VrijwAvondaDe bar werd uitstekend verzorgd door dames met nieuwe,  maar o zo vertouwde gezichten

Om een bestorming van de hal te voorkomen (het buffet staat in de hal opgesteld), heeft de evenementencommissie Frans van Empel ook aangewezen om de aanwezigen per tafels naar de hal te geleiden. Dat gaat dan ook heel ordelijk. Bovendien, gezien de overvloed komt niemand te kort. De firma Wolfs heeft weer een heerlijke en toch voedzame maaltijd bereid.

Nog voordat de afwas gedaan is komen er enkele nieuwe personen de zaal binnen. Het opvallend rode kalotje van de mannelijke helft doet vermoeden dat het hier om de aangekondigde verrassing gaat. Een heus vrouwelijke troubadour. Naast de kleurrijke man ziet ze er wat bleekjes uit. Maar al gouw blijkt dat schijn bedriegt. Achter de titel "dijktroubadour" gaat de vrouwelijke partner schuil. De rode man is aanwezig als opsiering en ondersteuning en 72VrijwAvondahij mag af en toe met zijn staart te kwispelen. De avond kan helemaal niet meer stuk als onze dijktroubadour begint met een lied speciaal geschreven voor de vrijwilligers. Als je hierop klikt kun jet het lezen.

Het vrijwillgerslied wordt gevolgd door een reeks van echte meezingers. PCO blijkt dan over de nodige zangtalenten te beschikken. Er werd met wat ingelaste pauzes om weer op adem te komen bijna 2 uur lang uit volle borst meegezongen. Wie haar kent zal begrijpen, dat vooral Sjaan Hoozemans sterk geassisteerd door het duo Anette de Laat en Elly Bressers zich daarbij niet onbetuigd liet. Maar ook de bassen en tenoren waren nadrukkelijk van de partij. Begrijpelijkerwijze ging het hier ook meer om het meedoen dan om de winst. Klankkleur en harmonie verliezen dan wa64VrijwAvondat aan betekenis. Geanimeerd was het wel. Dat wordt zichtbaar in de fotorapprtge die onze vaste hoffotograaf maakte. Als je hierop klikt kun je die zien.

Alles bijeen was het een zeer geslaagde avond, waar twee dagen later nog over werd nagepraat. Om de roemruchte yell nog eens aante halen, een beleving van "één voor allen en allen voor één.

Met een uitbundig dankwoord een en bloemetje voor de Geijntjes en de barmedewerksters werd de avond afgesloten. De venementencommissie kan tevreden zijn met het resultaat.

 Het vrijwilligerslied

Meer foto's