Opzeggen lidmaatschap

JBBachte leden,

Volgend jaar wordt het nieuwe contributiesysteem van de NJBB effectief. In dat kader heeft de NJBB ook een nieuw ledenadministratiesysteem ontwikkeld. Behalve een andere contributiestructuur wordt daarmee ook een andere vorm van licentie gerealiseerd: de zg. digitale licentie. De digitale licentie lijkt nog wel wat op het oude kaartje. Het opvallendste nieuwe eraan is natuurlijk dat je "hem"niet vast kunt pakken en dat er een blokje zogenaamde "QR-code" op staat. De QR-code is nodig om die te kunnen scannen met een andere app bijvoorbeeld door een wedstrijdleider. Daarvoor krijgt hij of zijn een scanapparaatje.

Dat betekent dat u geen kaartje of pasje meer krijgt, maar alleen een plaatje dat u op de computer of telefoon kunt uitlezen en desgewenst afdrukken, Leden die niet over een smartphone beschikken en niet zelf kunnen afdrukken is het mogelijk een afdruk aan te vragen bij de ledenadministratie (Joke van Helvoort).

Teglijkertijd, en ook dat is nieuw, worden ook de ledenadministraties van de club en van de NJBB direct aan elkaar gekoppeld. De NJBB krijgt niet alle gegevens te zien, maar alleen de gevens die er ook nu al bekend zijn. Een niet voorzien gevolg is nog wel dat de uiterste datum van afmelding bij de NJBB vervroegd is van 1 febuari naar 1 januari.Dat betekent ook dat de uiterste datum van opzegging van het lidmaatschap bij de club moet worden vervroegd van uiterlijk 31 december naar 1 december. Voor opzeggingen die later worden onmtvangen kan het zijn dat de NJBB bijdrage over het aankomende jaar nog betaald moet worden. We verzoeken u daarom dringend om als u wilt opzeggen dat voor 1 december a.s. te doen.

 

Opzeggen lidmaatschap voor 1 december a.s.