Gasten

Dinsdagmiddag regiomix

IMG5036a

De inschrijving is individueel. Er wordt in doubletten gespeeld en de Indeling vindt volkomen willekeurig plaats door elektronische loting.

Elke dinsdagmiddag, met een enkele uitzondering die tijdig van te voren kenbaar wordt gemaakt, houdt Petanque Club Oisterwijk open huis van 13.30 uur tot ± 17.00 uur of zoveel later als nodig is.. We noemen dat de regiomix.

De banen zijn open vanaf 13.00 uur. Om mee te kunnen doen moet u vóór 13.30 uur zijn ingeschreven.

Iedereen die petanque speelt is welkom. Of u lid bent van een vereniging maakt niet uit. De sfeer is altijd goed en er wordt ontspannen gespeeld.

Uiteraard houden we rekening met de corona regels en kunt u veilig spelen. Er wordt op 1,5 m van elkaar gespeeld; er zijn stricte regels voor het gebruik van toiletten en van de kantine en er zijn voldoende desinfectiemiddelen. Met 46 buitenbanen is voldoende afstand geen enkel probleem. (NB de foto hiernaast is van voor de corona crisis)

Tot 1 oktober wordt normaal gesproken buiten gespeeld. De binnenbanen zijn tenminste tot 1 september nog gesloten. Daarna wordt opnieuw beslist.

Er wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van - op dit moment  - € 2,= p.p.. Zestig procent van de opbrengst van deze bijdrage wordt weer uitgekeerd in de vorm van prijzen. Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Als u belangstelling heeft, kom dan gewoon binnen lopen en meldt u aan de wedstrijdtafel. De wedstrijdleider van dat moment kan u volledig informeren over de gang van zaken en u desgewenst inschrijven.

U mag natuurlijk ook gewoon even komen kijken en de sfeer proeven. Wij zijn ook op woensdagmiddag, woensdagavond, en zondagmorgen aanwezig. Als u serieuze belangstelling heeft voor het lidmaatschap, kunt u ook 2 à 3 keer op een van deze tijden meespelen.