Pieter Broos Toernooi 2019

Op zondagmorgen 4 augustus werd het 3de Pieter Broostoernooi gehouden. Het bijzondere aan dit toernooi is dat het specifiek gericht is op ouderen en er dus voor de “jongeren” (zo piep zijn die ook niet meer) extra handicaps zijn ingebouwd heel eenvoudig omdat enerzijds alle behaalde punten geteld worden en er vervolgens de leeftijd bij opgeteld wordt.

Het Pieter Broostoernooi ontleent zijn naam aan een van onze overleden leden die tot in de 90 bij ons actief was en er ongelooflijk veel plezier aan beleefde. Bij zijn overlijden bleek hij een legaat aan de club te hebben nagelaten, waarmee we onze terrasinrichting enorm hebben kunnen verbeteren. Maar meer nog is ons zijn vrolijke geest bijgebleven en zijn gevoel voor humor. Hij moet ons nog steeds welgezind zijn, want ook deze keer is het fantastisch boule weer. Lekker warm, maar niet te warm.


Zoals tot nu toe elk jaar was ook de enige nog in leven zijnde zus van Pieter en tante van Walter Broos mevrouw Annie Huiskamp-Broos aanwezig.


44 deelnemers traden aan waarvan er aardig wat 85 jaar of meer telden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 76,8 jaar. Redelijkerwijze mag je dan aannemen, dat de helft daarvan jonger was.

Dan wordt al gauw duidelijk, dat je boulers op die leeftijd niet moet onderschatten. De 85-jarigen bleven maar winnen of hooguit nipt met een of twee puntjes verliezen. Na de 2de ronde stonde drie deelnemers nagenoeg gelijk op kop: Rietje Scheepens stond één punt voor op Kees Verbeek die op zijn beurt weer een punt voorstond op Johan Wolfs. De laatste ronde beloofde du een spannende strijd te worden tussen deze drie. Het lot besliste anders. Johan en Kees werden samen ingedeeld, zodat hun onderlinge verhouding na de 2de ronde vaststond. Samen wonnen ze hun partij. Het hing nu helemaal van Rietje Scheepens af. Die moest winnen om de eerste plaats te behouden.

Dat bleek niet heel gemakkelijk. Hoe meer Rietje en haar partner Hans Vleghert hun best deden, hoe meer er mis leek te gaan. Maar toch, al over de helft van de partij, viel het kwartje kantelde de partij. Rietje won ook haar laatste wedstrijd en daarmee de felbegeerde trofee die Kees Verbeek de afgelopen twee jaren al gewonnen had. De trofee werd vergezeld van een gouden enveloppe uitgereikt door Mevrouw Huiskamp. Kees en Johan bleven 2 en 3. Zij ontvingen met nog 8deelnemers een enveloppe.

Mevrouw Huiskamp had uit waardering voor de jongere deelnemers bovendien nog een prijsje meegebracht in de vorm van een fles wijn voor de deelnemer met de minste punten. Dat bleek Joke Ermen te zijn die de fles welgemoed en trots in ontvangst nam.