Clubkampioenschap Tripletten 2023 Reglement

Clubkampioenschap tripletten 2023 Spelregels

 

SPELREGELS:

 • Alle leden van PCO kunnen meedoen, zoek zelf triplet partners!
 • Van elk team is speler 1 de captain en het aanspreekpunt, let daarop bij het inschrijven!
 • De evenementencommissie maakt een schema met speeldagen. Dat wordt iedereen toegestuurd. Aan de hand daarvan kan ieder triplet, binnen 2 weken, eventuele verhinderingen doorgeven. Dan wordt het speelschema opgesteld en aan iedereen toegestuurd. Mocht je daarna onverhoopt een avond niet kunnen moet je dat vooraf met de betrokken tegenstanders regelen om een andere avond te spelen.
 • De evenementencommissie zorgt voor wedstrijdbriefjes. De twee spelende tripletten vullen samen zo'n wedstrijdbriefje in. Deze, door beide partijen ondertekende, wedstrijdbriefjes deponeren in competitie-box.
 • In verband met de voortgang van het toernooi mag eenmalig een invaller ingezet worden. De invaller mag geen deelnemer zijn aan deze competitie en moet lid zijn van PCO. 
 • Vervangers zijn alleen toegestaan voor de rest van de competitie mits aangemeld bij de evenementencommissie of wedstrijdleiding. Een vervanger is een speler die de rest van de competitie speelt in plaats van de oorspronkelijke speler. Kan de oorspronkelijke speler weer spelen is het niet toegestaan om weer deel te nemen. De vervanger werkt de competitie af.
 • De competitie begint 6-1-2023 en eindigt uiterlijk op 3-3-2023. Indien nodig kan de wedstrijdleiding dit wijzigen. Het is een binnentoernooi. 
 • Er wordt gespeeld op vrijdagavond volgens vooraf vastgestelde datums. Als je niet meer dan 2 wedstrijden per avond wilt spelen moet je dat vooraf aangeven. Hier zal in het schema zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Het gevolg kan zijn dat niet alle wedstrijden aansluitend gespeeld kunnen worden.
 • Inhalen buiten de geplande speeldagen is in principe niet mogelijk. In het geval van overmacht alleen in overleg met de wedstrijdleiding. Als uitgestelde wedstrijden niet ingehaald worden dan verliest de veroorzaker uiteindelijk met 0 – 13.
 • Wanneer een triplet onaangemeld niet komt opdagen zonder aanvaardbare reden, verliest dit triplet met 0 – 13, het triplet dat wel aanwezig was, vult toch een wedstrijdbriefje in. Dus zorg dat je de tegenstander tijdig informeert.
 • Deze spelregels zijn bindend voor iedereen. Het reglement zal strikt gevolgd worden. Bij overtreding kan diskwalificatie volgen.
 • In het geval van calamiteiten, vragen of afspraken kan men alleen terecht bij Kees van den Bersselaar. Andere afspraken zijn daarom niet geldig. In geval van afwezigheid neemt alleen Harrie de Brouwer dit over.
 • Meteen na de inschrijfperiode, als het aantal deelnemende tripletten bekend is, worden de spelregels nogmaals getoetst door de evenementencommissie. Indien nodig voor een correct verloop van de competitie kan de evenementencommissie deze spelregels tot voor aanvang van de competitie wijzigen.
 • De uitslag van deze competitie kan worden gebruikt voor plaatsing in de POZO 2023
 • Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist de evenementencommissie. Bij diens afwezigheid de wedstrijdleider.

De evenementencommissie